Potek dela v laboratoriju spanja

 • Smo edini v državi, ki na ambulantnem nivoju opravimo celotno diagnostiko motenj spanja s poudarkom na obstruktivno spalno apnejo (OSA).
 • Popolno diagnostiko opravljamo v centrali v Slovenj Gradcu. Več je na povezavi www.pulmolog.com.
 • Presejalno diagnostiko smrčanja in apnej v spanju s svetovanjem opravljamo tudi pri našem poslovnem partnerju v Ljubljani. Več je na povezavi www.pulmologija.si. 
 • Opravljamo poligrafijo spanja, ki ima v diagnostiki OSA enako veljavo kot polisomnografija.
 • Bolnike obravnavamo kompleksno: pregledamo jih internistično, naredimo jim nazoskopijo, rengenogram nosu in obnosnih votlin, alergološko testiranje, metaholinsko testiranje (test na astmo), obremenitveno testiranje (CEM ali tekoči trak), laboratorijske storitve, vključno z določitvijo plinov v arterijski krvi (PAAK).
 • V ambulanti se izpolnijo vprašalnika o verjetnosti motenj spanja (ESS, Berlinski in STOP_BANG vprašalniki. (glej "zavihek" ESS vprašalnik).
 • Aparaturo, velikosti prenosnega telefona, SomnoLab2 (Weimann) in vsa ustrezna tipala (senzorje) pritrdi naše osebje na prsni koš preiskovanca kar v naši ambulanti, takoj po kliničnem pregledu. Aparatura je avtomatizirana in se v določenem času samodejno vklopi oz. izklopi. Preko noči zaznava lego bolnika med spanjem, smrčanje, pogostnost in trajanje prenehanja dihanja (apneje) med spanjem (AHI), stopnjo in pogostnost padca kisika v krvi (ODI), srčni utrip in motnje ritma.
 • V času preiskave preiskovanec spi doma v svojem domačem okolju oz. v svoji postelji, ki jo je navajen! Za bolnike, ki so oddaljeni od našega laboratorija in se ne želijo za eno noč vrniti domov, ponujamo možnost prenočevanja v lokalnem hotelu ali kmečkem turizmu.
 • Bolnike s spremembami v zgornjih dihalnih preusmerimo k specialistom ORL, tiste z zvišano telesno težo h kirurgu bariatru, tiste z motnjami v čeljustih ali zobeh k ortodontu. Najtežjim bolnikom z OSA, ki so podnevi zelo zaspani in imajo AHI>25dogodkov na uro, pa uvedemo terapijo z aparati, ki proizvajajo nadtlak v dihalnih (CPAP, APAP…)
 • Diagnostiko opravljamo na napotnico ali samoplačniško.
 • Naš center za motnje spanja obiskujejo bolniki iz cele države. Zaradi prevelikega povpraševanja se naša čakalna doba nezadržno podaljšuje. Zdravstvena zavarovalnica (ZZZS) nam priznava in tudi refundira samo 250 poligrafij spanja na leto, ki morajo biti enakomerno razporejene vseh 52 tednov na leto. Zato vam ponujamo tri možnosti obravnave:
 1. pregled na napotnico + poligrafija spanja na napotnico (brez doplačila) čakalna doba 2 meseca
 2. pregled na napotnico + poligrafija spanja samoplačniško 50 EUR (skupno plačilo 50 EUR) čakalna doba 14-21 dni.
 3. pregled samoplačniško 50 EUR + poligrafija spanja samoplačniško 50 EUR (skupno plačilo 100 EUR) storitev opravimo po želji pacienta

 

DIAGNOSTIKA MOTENJ SPANJA:

 • Zaželen je predhodni pregled pri specialistu, ki posumi na obstruktivno spalno apnejo (OSA) (specialist splošne medicine,pulmolog, alergolog, diabetolog, nevrolog, specialist ORL ali kardiolog).
 • Vse izvide in rentgenske posnetke pljuč mora bolnik obvezno prinesti na vplogled s seboj.
 • V ambulanti se izpolnijo naslednji vprašalniki: ESS, Berlinski in STOP-BANG.
 • Poligrafijo spanja in oceno vrste in stopnjo motenj spanja opravimo ambulantno. Poligraf namesti osebje kar v naši ambulanti, bolnik pa gre nato spat domov v svojo posteljo. Za bolnike, ki so zelo oddaljeni od nas, lahko uredimo prenočevanje v mestnem mladinskem hotelu ali na bližnjem kmečkem turizmu, v mirnem okolju pohorskega predgorja ( 22-24 EUR nočitev z zajtrkom ).
 • Vsem bolnikom opravimo poglobljeno in ciljano anamnezo ter naredimo celoten klinični pregled. Po presoji opravimo tudi rentgensko slikanje nosu ter obnosnih votlin, nazoskopijo in/ali treheoskopijo (pregled dihal z upogljivim optičnim inštrumentom), alergološko testiranje, rentgenogram pljuč in srca, preiskave pljučne funkcije, farmako-dinamske teste, EKG ter obremenitveno testiranje (CEM).

 

TERAPIJA BOLNIKOV Z OBSTRUKTIVNO SPALNO APNEJO:

Svetujemo terapevtski pristop k boleznim zgornjih in spodnjih dihal, srca in spremljajočih bolezni. Predlagamo higiensko-dietetski režim in življenski slog.

Bolnike z OSA delimo na tri stopnje:

 • blaga OSA: AHI od 5-15 dogodkov na uro,
 • zmerna OSA: AHI med 15-30 dogodkov na uro,
 • težka OSA: AHI več kot 30 dogodkov na uro.

 

Bolnike z blago do zmerno OSA (AHI < 25/uro), ki imajo spremenjeno anatomijo nosu, mehkega neba, nebnic, žrela ali grla, usmerimo k našim konzilijarnim specialistom ORL s predlogom prednostne obravnave. Sodelujemo s tremi spacialisti ORL iz Celja, Ljubljane in Maribora, ki se poglobljeno ukvarjajo z obravnavo smrčačev, ki imajo tudi OSA.

Bolnike, ki imajo spremenjeno anatomijo spodnje čeljusti ali zobovja, preusmerimo h konzilijarnemu stomatologu ali ortodontu, ki zdravita blago OSA (AHI < 15/uro) z nočnimi čeljustnimi protezami, ki med spanjem pomaknejo spodnjo čeljust naprej in sprostijo dihalno pot (mandibular advancement device). Sodelujemo s stomatologinjo iz Velenja in ortodontko iz Celja.

Bolnike s prekomerno telesno težo (ITM več kot 40) preusmerimo h bariatričnemu kirurgu v Bolnišnico Slovenj Gradec. Gre za izkušenega strokovnjaka, ki s kirurškimi metodami pomaga pri zniževanju telesne teže.

V kolikor pa gre za hudo OSA (AHI >25) s pomembnimi padci zasičenosti kisika v periferni krvi, nadaljujemo s titracijo (testiranjem) na bolnikovem domu. Titracija pomeni določanje višine nadtlaka, ki ga proizvaja testni aparat v nosu, ustih in žrelu, da stabilizira zgornja dihala. Bolnik tako preneha smrčati in spi učinkovito brez prekinitev dihanja.

 • Postopek je zelo enostaven in neboleč.
 • Preiskovanec dobi na posodo aparat, ki proizvaja nadtlak, da premaga upor v žrelu oz. grlu tako, da ta spi mirno, učinkovito, brez smrčanja in prekinitev dihanja. Ta aparatura se imenuje APAP (authomatic positive airway pressure), ki samodejno, glede na bolnikov odziv, prilagaja višino nadtlaka v dihalih, najpogosteje v razponu 4-12 cmH2O. Aparat zaznava število preostalih apnej (RDI), koncentracijo kisika v krvi, srčni utrip in čas uporabe aparata.
 • Bolnike, ki živijo v bližini našega laboratorija, naučimo rokovati z aparatom v naši ambulanti, za tiste, ki so od nas oddaljeni (več kot 75km) pa pridemo (po želji in dogovoru) z aparatom kar na njihov dom. Bolnike seznanimo z namenom testiranja, izberemo jim ustrezno dihalno masko in jih naučimo masko pritrditi na obraz. Bolniki so nato eno uro pod kontrolo našega strokovnjaka, da se zagotovi ustreznost tesnenja maske ali morebitno nelagodje oz. tiščanje maske.
 • Po dveh dneh testiranja (titracije), ki jo opravi bolnik doma, se ob kontroli v ambulanti preveri računalniški zapis bolnikovega odziva na APAP (RDI, ODI, srčni utrip, potreben nadtlak v dihalnem sistemu, ustreznost in tesnenje maske…). V kolikor je odziv dober in ugoden, se predpiše aparat APAP na naročilnico, ki bremeni zavarovalnico oz. ZZZS.
 • Naš laboratorij za motnje spanja ima pooblastilo, da v imenu ZZZS predpišemo CPAP/APAP aparat.
 • V sklopu celotne diagnostike na zeleno napotnico ni doplačila za potrošni material.

 

SAMOPLAČNIŠKA STORITVE:

Cena poligrafije spanja brez pregleda je 50 EUR, poligrafije spanja z pregledom 100 EUR, titracije nadtlaka v zgornjih dihalih 100 EUR (za dve noči). Celotna diagnostika z pregledom in mnenjem, poligrafijo spanja, spirometrijo, endoskopijo dihal, alergološkim testitanje, farmakodinamskim testiranjem in CEM je skupno 300 EUR.

Ostale potrebne preiskave se opravijo po dogovoru z bolnikom in po uradnem ceniku, ki je na naši osnovni spletni strani (http://www.pulmolog.com/cenik-samoplacniske-storitve.html).